English version : English version

doc. Ing. Dušan MEDVEĎ, PhD., ING-PAED IGIP

 • docent na Katedre elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • vedúci oddelenia Výroby a rozvodu elektrickej energie
 • Foto Adresa :
  doc. Ing. Dušan MEDVEĎ, PhD.
  Katedra elektroenergetiky FEI TU
  Mäsiarska 74
  042 01 Košice
  Slovensko
  Tel. :
  + 421 / 55 / 602 3555
  Fax :
  + 421 / 55 / 602 3552
  E-mail :
  Dusan.Medved@tuke.sk


  Pedagogická činnosť:

  Výuka cvičení:


  Zoznam publikácií :